نمونه درمان ارتودنسی (16)
نوامبر 10, 2019
نمونه درمان ارتودنسی (14)
نوامبر 10, 2019
    ❌ ناهنجاری: وجود فضای خالی بین دندانها (اسپیسینگ و دیاستم)
    ✅ طرح درمان: ارتودنسی ثابت به همراه نگهدارنده ثابت
    🕑 طول درمان: 10 ماه

    در مواردی که بین دندانها فضای خالی وجود دارد به علت تمایل شدید به بازگشت به وضعیت قبل از درمان ارتودنسی، پس از اتمام درمان، استفاده از نگهدارنده ثابت (فیکس ریتینر) توصیه میشود
    0/5 (0 نظر)