نمونه درمان ارتودنسی (6)
آگوست 21, 2019
نمونه درمان ارتودنسی (4)
آگوست 5, 2019
    ❌ ناهنجاری: جلوزدگی فک بالا ( اورجت ) و انحراف شدید خط وسط دندانها ( میدلاین )
    ✅ طرح درمان: کشیدن دو دندان خلفی بالا و ارتودنسی ثابت
    🕑 طول درمان: یکسال و نیم

    در این بیمار روابط دندانی غیر قرینه بود. همانطور که در نمای طرفی دندانها مشاهده میشود دندان نیش سمت چپ درفک بالا نسبت به نیش پایین جلوتر است. در حالی که در سمت راست دندان نیش پایین از بالا جلوتر میباشد. این مشکل سبب جلوزدگی دندان های فک بالا در نمای لبخند و انحراف شدید خط وسط دنداها شده بود که پس از درمان کلیه این مشکلات اصلاح شد.
    0/5 (0 نظر)