آوریل 27, 2020

دندان قروچه چیست و چگونه درمان میشود؟

دندان قروچه یکی از مشکلات شایع است که افراد در سنین مختلف با آن درگیر می‌شوند و تحت تاثیر آن دندانهای فرد به مرور دچار آسیب شده و ساییدگی دندان ایجاد میشود