اکتبر 8, 2019

نکاتی که قبل از درمان ارتودنسی باید بدانید

مسئله نگرانی قبل از درمان ارتودنسی وجود دارد که برخی نسبت به روش درمان و برخی نسبت به هزینه درمان ارتودنسی نگران هستند. مشاوره رایگان قبل از درمان ارتودنسی نگرانیها را بر طرف خواهد کرد.
ژانویه 26, 2020

اورجت چیست؟

اورجت حالتی از وضعیت نامناسب دندان‌ را توصیف می‌کند که دندان‌ جلویی بالا به سمت بیرون حرکت می‌کنند و در برخی منابع از بیرون زدگی دندان‌ جلویی برای اورجت نام برده میشود