سپتامبر 23, 2019

آیا درد ارتودنسی غیرقابل تحمل است؟

نصب براکت ارتودنسی به دندان‌ صدمه نمی‌زند و همراه با درد دائمی نیست. یک تا دو روز طول می‌کشد تا شما فشار این ابزار را بر روی دندان خود احساس کنید.