سپتامبر 23, 2019

آیا درد ارتودنسی غیرقابل تحمل است؟

نصب براکت ارتودنسی به دندان‌ صدمه نمی‌زند و همراه با درد دائمی نیست. یک تا دو روز طول می‌کشد تا شما فشار این ابزار را بر روی دندان خود احساس کنید.
مشاوره ارتودنسی
نیاز به مشاوره ارتودنسی دارید؟
سوال خود را با ما مطرح کنید