دسامبر 5, 2019

انواع درمان ارتودنسی

انواع درمان ارتودنسی :درمان ارتودنسی مداخله‌ای یا دو فازی در حالتی که ترکیبی از دندان‌ شیری و دائمی وجود دارند و برای کودکان بین ۷ تا ۱۱ سال استفاده میشود