سپتامبر 23, 2019

آیا درد ارتودنسی غیرقابل تحمل است؟

نصب براکت ارتودنسی به دندان‌ صدمه نمی‌زند و همراه با درد دائمی نیست. یک تا دو روز طول می‌کشد تا شما فشار این ابزار را بر روی دندان خود احساس کنید.
دسامبر 5, 2019

انواع درمان ارتودنسی

انواع درمان ارتودنسی :درمان ارتودنسی مداخله‌ای یا دو فازی در حالتی که ترکیبی از دندان‌ شیری و دائمی وجود دارند و برای کودکان بین ۷ تا ۱۱ سال استفاده میشود