آگوست 16, 2020

تجربه اولین هفته بعد از نصب براکت ارتودنسی

اولین هفته بعد از نصب براکت ارتودنسی برای بیماران ناراحت کننده است و در این دوره زمانی متخصص بیشترین تغییرات و تنظیمات را روی ابزار ارتودنسی انجام می دهد.
مشاوره ارتودنسی
نیاز به مشاوره ارتودنسی دارید؟
سوال خود را با ما مطرح کنید