نوامبر 1, 2019

شکاف لب و شکاف کام

 شکاف لب و شکاف کام به عنوان یک بازشدگی و شکافت در لب بالا و سقف دهان یا به صورت همزمان در هر دو گفته می‌شود.هنگام شکل گیری ساختار صورت در یک جنین، لب و کام آنها به طور مناسب تشکیل می‌شود و باز می‌ماند.