ژانویه 12, 2020

دیپ بایت چیست؟

در دیپ بایت بخش زیادی از دندان‌های فک پایین توسط دندان‌های قدامی فک بالا پوشانده می‌شوند و دندان‌های قدامی فک پایین به بافت لثه در فک بالا برخورد می‌کنند.