مارس 10, 2020

ویروس کرونا چیست و روش پیشگیری از کرونا چگونه است؟

جدیدترین نوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین بوجود آمد که در حال حاضر تحت عنوان کووید ۱۹ (Covid-19) شناخته می شود. کرونا ویروس یک بیماری به شدت مسری است