اکتبر 17, 2019

براکت ارتودنسی فلزی

براکت ارتودنسی فلزی به عنوان یک براکت سنتی شناخته می‌شود. براکت ارتودنسی فلزی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:براکت، سیم ارتودنسی، لیگاتور یا لیگاچور