دسامبر 5, 2019

انواع درمان ارتودنسی

انواع درمان ارتودنسی :درمان ارتودنسی مداخله‌ای یا دو فازی در حالتی که ترکیبی از دندان‌ شیری و دائمی وجود دارند و برای کودکان بین ۷ تا ۱۱ سال استفاده میشود
نوامبر 1, 2020

مراحل درمان ارتودنسی چیست؟

بسته به شدت بی­نظمی دندان ­ها، فرایند درمان ارتودنسی ممکن است طی دو یا سه مرحله انجام شود.چندین نوع درمان ارتودنسی وجود دارد که هریک مراحل مخصوص به خود دارد