سپتامبر 3, 2019

مراقبت از براکت ارتودنسی و نگهدارنده ارتودنسی

استفاده از نخ دندان و مسواک تأثیر مهمی در مراقبت از براکت و نگهدارنده ارتودنسی دارد.نباید نیروی بیش از حدی به اطراف سیم براکت ارتودنسی وارد کنید.
اکتبر 1, 2019

مراقبت از براکت ارتودنسی

درمان ارتودنسی و منظم کردن دندان‌ هیجان انگیز اما مراقبت از براکت ارتودنسی نگران کننده است.مراقبت از براکت ارتودنسی یعنی هم نظافت دندان و دهان خود را به بهترین شکل انجام دهید و هم در خوردن و نوشیدن مراقب باشید.
آگوست 16, 2020

تجربه اولین هفته بعد از نصب براکت ارتودنسی

اولین هفته بعد از نصب براکت ارتودنسی برای بیماران ناراحت کننده است و در این دوره زمانی متخصص بیشترین تغییرات و تنظیمات را روی ابزار ارتودنسی انجام می دهد.