سپتامبر 3, 2019

مراقبت از براکت ارتودنسی و نگهدارنده ارتودنسی

استفاده از نخ دندان و مسواک تأثیر مهمی در مراقبت از براکت و نگهدارنده ارتودنسی دارد.نباید نیروی بیش از حدی به اطراف سیم براکت ارتودنسی وارد کنید.
اکتبر 1, 2019

مراقبت از براکت ارتودنسی

درمان ارتودنسی و منظم کردن دندان‌ هیجان انگیز اما مراقبت از براکت ارتودنسی نگران کننده است.مراقبت از براکت ارتودنسی یعنی هم نظافت دندان و دهان خود را به بهترین شکل انجام دهید و هم در خوردن و نوشیدن مراقب باشید.
سپتامبر 6, 2020

نحوه برداشتن براکت ها: مراقبت های بعد از ارتودنسی

کارهایی که می توانید برای مراقبت از دندانهای خود بعد از برداشتن براکت انجام دهید: به طور مداوم از ریتینر خود استفاده کنید، بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید