سپتامبر 15, 2019

پلاک ارتودنسی یا نگهدارنده ارتودنسی

انواع ریتینر ارتودنسی: ریتینر ارتودنسی شفاف یا اسیکس، ریتینر ارتودنسی هاولی، ریتینر ارتودنسی دائمی یا ثابت. ریتینر ارتودنسی دندان‌ را به صورت دائمی در یک محل ثابت حفظ می‌کند.
مشاوره ارتودنسی
نیاز به مشاوره ارتودنسی دارید؟
سوال خود را با ما مطرح کنید